Bliv Gildebror ? — interesseret så læs videre
Hvem kan blive gildebror::
I Sct. Georgs Gilderne kan både kvinder og mænd optages som gildebrødre når de:
har nået den til enhver tid gældende myndighedsalder.
er nuværende eller tidligere medlemmer af et spejderkorps, eller viser interesse for spejder- og gildebevægelsen.
går ind for gildebevægelsens idégrundlag og formål.
For at kunne blive optaget, skal ethvert medlem – af to eller flere af gildets udpegede gildebrødre – være grundtigt oplyst om gildebevægelsens idé og formål, love og løfter. Gildebrødrenes forståelse af bevægelsens formål og deres aktive deltagelse i arbejdet, søges udviklet gennem svende-, væbner- og riddertid.
Optagelse::
Nye gildebrødre optages som svende i en gildehal. Svende indtræder straks i en gruppe. De kan efter højest 2 års svendetid optages som væbnere. Gildebrødre som har været væbnere i mindst 5 år, eller som har været gildeledelsesmedlemmer i mindst 1 år, kan optages som riddere.
Personlig udvikling::
I gildebevægelsen samles vi om små og store opgaver, som vi pålægger og selv – altså personlig udvikling og en naturlig fortsættelse af en spændende spejdertid med dens forskellige oplevelser. Noget at det vigtigste er, at vi har det godt sammen – og kan slappe af i hinandens selskab. Vi håber, at du har lyst til at opleve det gode kammeratskab blandt ligesindede, hvor du holder dig aktiv og i vigør som medmenneske. Interesseret ? så kontakt os og prøv at deltage i vores aktiviteter!